Organisatie

De Kerkelijke Instelling R.K. Begraafplaatsen Apeldoorn valt onder het Aartsbisdom Utrecht en is daaraan verantwoording schuldig.  Het is een rechtspersoon met eigen statuten, een eigen reglement en een eigen bestuur. De bestuursleden zijn door de Aartsbisschop van Utrecht voor een termijn van vier jaar in hun functie benoemd.

Onder het bestuur heeft iedere begraafplaats een eigen beheerder en een groep vrijwilligers die voor het onderhoud zorgen. De beheerders zijn verantwoordelijk voor afspraken omtrent begravingen, informatie over voorschriften en onderhoud van de begraafplaats. Het onderhoud wordt gedaan door vrijwilligers, die zich wekelijks belangeloos inzetten voor de doelstellingen van R.K. Begraafplaatsen Apeldoorn.