Reglement

Zoals bij elke organisatie zijn er ook aan het begraven worden, op een van de drie begraafplaatsen, regels verbonden.

Regels die zijn vastgelegd in het “Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de kerkelijke instelling R.K. Begraafplaatsen Apeldoorn”.

Omdat het reglement een vrij groot document is het als te downloaden op deze pagina geplaatst.

Sommige onderdelen van het reglement zijn inmiddels aangepast. Deze aanpassingen kunt u vinden op deze pagina of de pagina ‘downloads’.

U kunt deze documenten ook opvragen door een e-mail te sturen aan: info@rkbegraafplaatsenapeldoorn.nl of een verzoek daartoe per post aan te vragen: Secretaris RK Begraafplaatsen Apeldoorn, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn.

DOWNLOADS:

Reglement juli 2012

Aanvulling Reglement