Vrijwilligers

Een team om trots op te zijn!

Onze begraafplaatsen worden onderhouden door een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Per begraafplaats zorgt een team onder deskundige leiding van de beheerder er wekelijks voor dat alles er goed uit ziet. Onkruid wordt verwijderd, plantenresten opgeruimd en struiken gesnoeid.

Dankzij onze vrijwilligers worden met Allerzielen en Kerst op onze begraafplaatsen extra activiteiten ontplooid ter nagedachtenis aan onze dierbare overledenen. Op verzoek van nabestaanden wordt ook klein onderhoud aan grafmonumenten verricht, zoals het stabiliseren van scheefgezakte graven.

Heeft u vragen, dan vindt u zeker een luisterend oor. En mocht u ons willen komen helpen bij dit mooie werk dan zal de beheerder u van harte welkom heten.

 

Beheerders:     

[table “8” not found /]

Vrijwilligers Vrijwilligers