Kindergraf

Voor overleden kinderen tot 13  jaar is een aparte plaats op de begraafplaats. Het zien van deze begraafplaatsen bij elkaar kan tot troost leiden voor andere ouders die hun kind moesten achterlaten.

Alle drie de begraafplaatsen hebben hun eigen plek waar de kinderen begraven kunnen worden.

kindergraf kindergraf kindergraf kindergraf kindergraf kindergraf kindergraf